Search for associations

Type of association
 selected
Activity
 selected


 

Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret?
Kontakta Föreningsbyrån,
Tfn 060-19 84 00. e-post Föreningsbyrån


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .